ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ο Αρχηγός Αστυνομίας στη Σύνοδο των Ευρωπαίων Αρχηγών Αστυνομίας

Στο πλαίσιο της Συνόδου συναντήθηκε με την Εκτελεστική Διευθύντρια της Europol.

Ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Στέλιος Παπαθεοδώρου συμμετείχε στην ετήσια Σύνοδο των Ευρωπαίων Αρχηγών Αστυνομίας – European Police Chiefs Convention (EPCC 2021) στο Αρχηγείο της Europol στη Χάγη, εκπροσωπώντας την Αστυνομία Κύπρου.

Οι εργασίες του Συνεδρίου, το οποίο να σημειωθεί ότι είναι το πρώτο μετά την έναρξη της πανδημίας, άρχισαν χθες και ολοκληρώθηκαν σήμερα Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου, 2021 στο Αρχηγείο της EUROPOL.

Στο πλαίσιο της Συνόδου του EPCC, πραγματοποιήθηκε κοινή συνάντηση των Ευρωπαίων Αρχηγών Αστυνομίας με το Διοικητικό Συμβούλιο της Εuropol, ενώ είχε προηγηθεί συνάντηση των Ευρωπαίων Αρχηγών Αστυνομίας με τους Διευθυντές Τμημάτων Τελωνείων των χωρών της Ευρώπης. Ανάμεσα στα θέματα συζήτησης της Συνόδου, ήταν η Αστυνόμευση στη Ψηφιακή Κοινωνία, η Οικονομική Ευεξία στην Ε.Ε. και η Διεθνής Αστυνομική Συνεργασία στον τομέα της Καταπολέμησης και Διερεύνησης Αδικημάτων Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης και Κακοποίησης Ανηλίκων.

Στο συνέδριο παρουσιάστηκε επίσης, το νεοσύστατο εργαστήριο καινοτομίας της Europol και επιβεβαιώθηκε εκ νέου η συνεργασία των κρατών μελών σε θέματα τρομοκρατίας, οργανωμένου διασυνοριακού εγκλήματος και του ηλεκτρονικού εγκλήματος.

Μετά το συνέδριο ο κ. Παπαθεοδώρου είχε διμερείς συναντήσεις, με την Εκτελεστική Διευθύντρια της Europol κα. Catherine De Bolle, με την οποία συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος, στην αναδιάρθρωση του Κανονισμού της EUROPOL, στην ενδυνάμωση της συνεργασίας στα θέματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, στη διαφθορά στο χώρο του αθλητισμού, καθώς και του λαθρεμπορίου μεταναστών.

Η κα De Bolle αφού εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τον κ. Παπαθεοδώρου, έκανε σχετική αναφορά και στην πολύ καλή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ της EUROPOL και των Κυπριακών Αρχών.

Επίσης ο Αρχηγός Αστυνομίας συναντήθηκε κατ’ ιδίαν με τον Γενικό Γραμματέα της Ίντερπολ κ. Jürgen Stock, τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Μιχαήλ Καραμαλάκη, τον Αρχηγό της Αστυνομίας της Μάλτας και τον Αρχηγό Αστυνομίας της Ρουμανίας. Κατά τις συναντήσεις συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και ενδυνάμωσης της μεταξύ τους αστυνομικής συνεργασίας.

Περαιτέρω, πραγματοποιήθηκε υπηρεσιακή συνάντηση με τους δύο αξιωματικούς συνδέσμους που διατηρεί η Αστυνομία Κύπρου στην Europol, καθώς και με τα υπόλοιπα πέντε μέλη της Αστυνομίας που υπηρετούν ως αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες στην Europol.