Ναρκωτικά

Μείνε μακριά από ναρκωτικά

Οι εξαρτησιογόνες ουσίες είναι από τα πιο σοβαρά ζητήματα που μας απασχολούν ως Αστυνομία. Για το λόγο αυτό επικεντρώνουμε τις προσπάθειες μας, τόσο στον τομέα της πρόληψης, όσο και της καταπολέμησης του φαινομένου. 


Η πρόληψη ξεπερνά τα όρια της παθητικής ενημέρωσης και στόχο έχει την ανάπτυξη και την καλλιέργεια μίας στάσης ζωής χωρίς εξαρτήσεις, η οποία να σέβεται τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. 
Όσον αφορά στην καταπολέμηση του φαινομένου, η Αστυνομία καταβάλλει συνεχείς και άοκνες προσπάθειες.

Συνοδοιπόρους σε αυτή τη μάχη καλούμε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες ώστε να επαγρυπνούν και να γρηγορούν, παρέχοντας πληροφορίες και στοιχεία, τα οποία θα διευκολύνουν το έργο μας. 


Ιδιαίτερη έκκληση απευθύνουμε προς τους γονείς, οι οποίοι είναι αγγελιαφόροι μηνυμάτων για τα παιδιά τους. Η ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν τη ζωή με θετικό τρόπο, η αποχή των ιδίων από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και η διαχείριση δύσκολων καταστάσεων με λειτουργικό τρόπο, καθιστά τους ιδίους πολύ ισχυρά θετικά πρότυπα ώστε όλοι μαζί να δημιουργήσουμε μια υγιή κοινωνία.


Επίσης, απευθυνόμαστε για πολλοστή φορά στους νεαρούς και τους υπενθυμίζουμε, ότι τα ναρκωτικά δεν αποτελούν τη λύση σε κανένα πρόβλημα, αλλά αντιθέτως, είναι η αρχή για τη δημιουργία αδιεξόδων με καταστροφικές συνέπειες. 

Λειτουργοί Κοινωνικής Παρέμβασης της ΥΚΑΝ: Μίλα σε κάποιον που ξέρει… Ζήτα βοήθεια

Το φαινόμενο των ναρκωτικών ορίζεται από την Πολιτεία ως ένα θέμα Δημόσιας Υγείας και η αντιμετώπιση του απαιτεί μία ανθρωπιστική προσέγγιση.

Είναι στο πλαίσιο αυτής της ανθρωπιστικής προσέγγισης που η Αστυνομία, πέραν της πρόληψης με δράσεις ενημέρωσης των διαφόρων κοινωνικών συνόλων, εφαρμόζει, μέσω της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών, το θεσμό του Λειτουργού Κοινωνικής Παρέμβασης, ένα πρόγραμμα που έχει ενισχυθεί θεσμικά τα τελευταία χρόνια, με την υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με άλλους κρατικούς και μη κερδοσκοπικούς φορείς, ενώ λειτουργεί κάτω από την ομπρέλα της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου.

Μέσω του θεσμού, οι Λειτουργοί Κοινωνικής Παρέμβασης του Γραφείου Πρόληψης της ΥΚΑΝ, παρέχουν συμβουλευτική στήριξη σε άτομα που ζητούν οικειοθελώς βοήθεια από την Αστυνομία. Απώτερος σκοπός είναι η παραπομπή τους σε εξειδικευμένα Κέντρα για θεραπεία απεξάρτησης και ψυχολογική στήριξη.

Με τους Λειτουργούς Κοινωνικής Παρέμβασης της ΥΚΑΝ μπορεί να επικοινωνήσει ο οποιοσδήποτε αισθάνεται ότι χρειάζεται βοήθεια ή και συμβουλές σχετικά με ζητήματα ναρκωτικών και εξαρτησιογόνων ουσιών. Για επικοινωνία με τους Λειτουργούς Κοινωνικής Παρέμβασης και πρόσβαση στη βοήθεια που παρέχουν λειτουργεί σε 24ωρη βάση η τηλεφωνική ανοικτή Γραμμή Βοήθειας 1498.

Τα ναρκωτικά δεν αποτελούν τη λύση σε κανένα πρόβλημα, αλλά αντιθέτως, είναι η αρχή για τη δημιουργία αδιεξόδων με καταστροφικές συνέπειες.

Θεσμικά, το πρόγραμμα Λειτουργών Κοινωνικής Παρέμβασης έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, με την υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με άλλους κρατικούς και μη κερδοσκοπικούς φορείς, ενώ λειτουργεί κάτω από την ομπρέλα της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου.