ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Προσωρινά κλειστοί δρόμοι στην επ. Πάφου

Φωτιά μαίνεται στην επαρχία Πάφου, μεταξύ των χωριών Πολέμι, Άγιος Δημητριανός, Ψάθι, Δρύμου, Γιόλου και Δρυμιάς. Σε εξέλιξη εκκένωση του χωριού Ψάθι.


Κλειστός ο δρόμος από Λεμονάρι προς Πολέμι και ο δρόμος Αγίου Δημητριανού προς Ψάθι. Η τροχαία κίνηση διοχετεύεται μέσω παραδρόμων.