Αστυνομικοί της Γειτονιάς

Αστυνομικοί της Γειτονιάς Μόρφου

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΜΟΡΦΟΥ: 22-802561

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ, ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΥΚΑΛΟΥ, ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΛΙΑΤΟΥ, ΒΥΖΑΚΙΑ, ΑΣΙΝΟΥ, ΚΟΥΤΡΑΦΑΣ, ΝΙΚΗΤΑΡΙ, ΠΟΤΑΜΙ, ΞΥΛΙΑΤΟΣ, ΜΕΝΟΙΚΟ, ΑΚΑΚΙ, ΚΑΤΩ ΜΟΝΗ, ΟΡΟΥΝΤΑ 95180068

ΤΕΜΒΡΙΑ, ΚΟΡΑΚΟΥ, ΕΥΡΥΧΟΥ, ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΛΗΝΟΥ, ΦΛΑΣΟΥ, ΚΑΤΥΔΑΤΑ, ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗ, ΚΟΥΡΔΑΛΗ, ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ, ΓΑΛΑΤΑ, ΣΙΝΑ ΟΡΟΣ, ΚΑΛΙΑΝΑ, ΣΠΗΛΙΑ 95180064

ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΕΔΟΥΛΑΣ, ΜΟΥΤΟΥΛΛΑΣ, ΟΙΚΟΣ, ΓΕΡΑΚΙΕΣ, ΚΑΜΠΟΣ, ΤΣΑΚΚΙΣΤΡΑ, ΜΗΛΙΚΟΥΡΙ, ΚΑΜΙΝΑΡΙΑ, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΕΜΥΘΟΥ, ΤΡΕΙΣ ΕΛΙΕΣ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟΣ 95180069

ΚΑΤΩ & ΠΑΝΩ ΠΥΡΓΟΣ, ΜΟΣΦΗΛΙ, ΜΑΣΟΥΡΑ, ΠΗΓΑΙΝΕΙΑ 96448997