Αστυνομικοί της Γειτονιάς

Αστυνομικοί της Γειτονιάς Πάφου

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ: 26 – 806556

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 

Κεντρικός Αστυνομικός Σταθμός Πάφου

Δήμος Πάφου 9939352199838609 , 96448991 , 97698672

Γεροσκήπου 99836723

Αστυνομικός Σταθμός Πέγειας
Πέγεια, Κισσόνεργα/Ακουρσός/Κάθικας/Πάνω & Κάτω Αρόδες 99153786