Αστυνομικοί Σταθμοί Πάφου

Αστυνομικός Σταθμός Στρουμπιού

Διεύθυνση: Γρηγόρη Αυξεντίου 1, Κάτω Στρουµπί, 8550 Πάφος

Τηλέφωνο: 26814060

Κοινότητες και  Περιοχές που αστυνοµεύει: Μονή Αγίων Αναργύρων, Λετύµβου, Σίµου, Άγιος ∆ηµητριανός, Λουκρούνου, Κάτω Ακουρδάλεια, Πάνω Ακουρδάλεια, Μηλιά, Γιόλου, Μηλιού, Πιταργού, ∆ρύµου, Πολέµι, Θρινιά, Θελέτρα, αγρόκτηµα Σταυρός, Καλλέπεια, Στρουµπί, Κοίλη, Τσάδα, Φύτη, Λάσα, Ψαθί, τοποθεσία Παναγιά, τοποθεσία Μονέρο, Κούρδακας.