Αστυνομικοί Σταθμοί Πάφου

Αστυνομικός Σταθμός Πέγειας

Διεύθυνση: Μιχαλάκη Κυπριανού 26, Πέγεια, 8560 Πάφος

Τηλέφωνο: 26806350

∆ήµοι και Κοινότητες που αστυνοµεύει: Ακουρσός, Κάτω Αρόδες, Πάνω Αρόδες, Πέγεια, Κάθηκας, Κισσόνεργα, Κόλπος Κοραλλίων.