Αστυνομικοί Σταθμοί Πάφου

Αστυνομικός Σταθμός Κουκλιών

Διεύθυνση: Αποστόλου Λουκά 12, Κούκλια, 8500 Πάφος

Τηλέφωνο: 26812820

Κοινότητες / Περιοχές που αστυνοµεύει: Άγιος Γεώργιος, Αναρίτα, Κάτω Αρχιµανδρίτα, Πάνω Αρχιµανδρίτα, Κούκλια, Μαµώνια, Μανδριά, Μάρωνας, Μούσερε, Νατά, Νικόκλεια, Σουσκιού, Τίµη, Φασούλα, Φοίνικας, Μονή Αγίου Σάββα, Κέδαρες, Κελοκέδαρα, τοποθεσία Νέα Επισκοπή, αγρόκτηµα Ορείτες.