Αστυνομικοί Σταθμοί Πάφου

Αστυνομικός Σταθμός Πόλης Χρυσοχούς

Διεύθυνση: Αγίας Κυριακής 1, Πόλης Χρυσοχούς, 8820 Πάφος

Τηλέφωνο: 26806280

∆ήµοι και Κοινότητες που αστυνοµεύει: Μονή Αγίας Βαρβάρας, Άγιος Ισίδωρος, Αγία Μαρίνα, Ανδρολίκου, Αππιδάκι, Αργάκα, Γιαλιά, Γουδί, Πόλη Χρυσοχού, ∆ρούσεια, Ευρέτου, Παλιάµπελα, Ζαχαριά, Παχύαµµος, Ίνια, Πελαθούσα, Ιστιντζό, Περιστερώνα, Καραµουλήδες, Πιττόκοπος, Κυνούσα, Προδρόµι, Κρίτου Τέρα, Πωµός, Λατσί (λιµάνι), Σαραµά, Σκούλλη, Λίµνη (µεταλλείο), Στενή, Λυσός, Τέρα, Μακούντα, Φασλί, Μελάδια, Φιλούσα, Μελάνδα, Χόλη, Νέα ∆ήµµατα, Τρεµιθούσα, Νέο Χωριό, Άγιος Μερκούριος, αγρόκτηµα Ποταµός, Μιρµικόφου, αγρόκτηµα Γιόλου, αγρόκτηµα Άγιος Νικόλαος, Υδατοφράκτης Αγίας Μαρίνας, Υδατοφράκτης Αργάκας, Υδατοφράκτης Ποµού, αγρόκτηµα Άγιος Κόνωνας.