Οδηγίες Προς Λουομένους

Λιμενική & Ναυτική Αστυνομία: Πάντα σε ετοιμότητα για προστασία και ασφάλεια στη θάλασσα

Η Λιμενική & Ναυτική Αστυνομία, επιτηρεί ολόχρονα τις ακτές και τα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας, για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, αλλά  και για παροχή βοήθειας σε πρόσωπα που κινδυνεύουν στη θάλασσα.
Το καλοκαίρι, σηματοδοτεί για τη Λ&Ν Αστυνομία, μια περίοδο του χρόνου με αυξημένα καθήκοντα, αφού οι θαλάσσιες δραστηριότητες του κοινού αυξάνονται, αυξάνοντας ταυτόχρονα και την ευθύνη για προστασία και παροχή βοήθειας.

Πατήστε στον πιο κάτω σύνδεσμο για να μεταβείτε στο σχετικό φιλμάκι https://www.youtube.com/watch?v=x-X1LBIxPwM&t=4s