ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σύσκεψη με θέμα τις υποχρεώσεις των Δήμων και Κοινοτήτων για την εφαρμογή του Περί Κέντρων Αναψυχής Νόμου

Σύσκεψη με θέμα τις υποχρεώσεις των Δήμων και Κοινοτήτων για την εφαρμογή του Περί Κέντρων Αναψυχής (άδειες εκπομπής ήχου) Νόμου του 2016 και ιδιαίτερα για το πρόβλημα της οχληρίας που προκαλείται εξαιτίας της εκπομπής υπερβολικού ήχου από κέντρα αναψυχής, πραγματοποιήθηκε σήμερα στην αίθουσα συνεδριάσεων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου στο Παραλίμνι.

Της σύσκεψης προήδρευσε ο Αστυνομικός Διευθυντής Αμμοχώστου Γ. Οικονόμου με τον Βοηθό Αστυνομικό Διευθυντή (Ε) και τον Υπεύθυνο Υπαίθρου και σε αυτή παρευρέθηκαν οι υπεύθυνοι των Αστυνομικών Σταθμών Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας και Δερύνειας, ο υπεύθυνος του ΟΠΕ, ως επίσης και εκπρόσωποι των Δήμων Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας, Δερύνειας, Σωτήρας και της Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου.

 Η σύσκεψη στόχευε στην αυστηρή εφαρμογή του Νόμου από τις αρμόδιες αρχές όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 του επίδικου νόμου προς όφελος τόσο του δικαιώματος των κέντρων αναψυχής στην επιχειρηματικότητα, όσο και στο δικαίωμα των πολιτών για την οφειλόμενη σε αυτούς ποιότητα ζωής.

 Αναλύθηκαν οι διατάξεις του επίδικου νόμου ως επίσης το Διάταγμα των Υπουργών Εσωτερικών και Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Κ.Δ.Π. 263/2022) με το οποίο καθορίζονται τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ήχου για τις περιοχές που με βάση τα τοπικά σχέδια επιτρέπονται οι αναπτύξεις ψυχαγωγίας και ανάπτυξης και η εντολή του Υπουργού Εσωτερικών (Κ.Δ.Π. 264/2022) με την οποία καθορίζεται πότε η αρμόδια αρχή μπορεί να μειώσει τα ανώτερα επιτρεπτά όρια ήχου όπως αυτά καθορίζονται στο Διάταγμα αλλά και τις ακουστικές μελέτες που χρειάζεται να υποβάλει ο ιδιοκτήτης κέντρου αναψυχής που είναι χωροθετημένο σε οικιστική περιοχή ή άλλη περιοχή που συνορεύει με ευαίσθητους δείκτες.

 Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην υποβολή παραπόνων για ηχορύπανση από πολίτες, παράπονα τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 προνοείται ότι «οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται να υποβάλλει παράπονο στην οικεία αρμόδια αρχή (οικείος Δήμος στις περιπτώσεις που το κέντρο αναψυχής εμπίπτει στα διοικητικά όρια Δήμου και τον οικείο Έπαρχο στις περιπτώσεις που το κέντρο αναψυχής δεν εμπίπτει στα διοικητικά όρια Δήμου), για εκπομπή υπερβολικού ήχου, ο οποίος προκαλείται από κέντρο αναψυχής. Σε περίπτωση υποβολής παραπόνου η οικεία αρμόδια αρχή οφείλει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνηση του και ειδικότερα προβαίνει σε διακρίβωση της ύπαρξης άδειας εκπομπής ήχου και, στην ύπαρξη της, της τήρησης από τον ιδιοκτήτη των όρων της αδείας».

Η σύσκεψη ολοκληρώθηκε σε πνεύμα συνεργασίας αλλά και αποφασιστικότητας για εφαρμογή της επίδικης νομοθεσίας από τις αρμόδιες αρχές με τη στήριξη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου, όπου η παρουσία της είναι αναγκαία για παροχή ασφάλειας στο πλαίσιο των ελέγχων τους.