ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αποτελέσματα εβδομάδας ενημέρωσης και αστυνόμευσης για τη χρήση ζώνης ασφαλείας και παιδικών καθισμάτων

Εβδομάδα τροχονομικών ελέγχων και δράσεων ενημέρωσης, αφιερωμένη στη χρήση ζώνης ασφαλείας και παιδικών καθισμάτων, πραγματοποιήθηκε από τη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή, 06 – 12 Μαρτίου, με στόχο την πρόληψη των σοβαρών και θανατηφόρων τροχαίων συγκρούσεων και την καλλιέργεια οδικής συνείδησης. Η δράση για την οδική ασφάλεια διεξήχθη ταυτόχρονα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, από τις χώρες μέλη του Ευρωπαϊκού Αστυνομικού Δικτύου Τροχαίας – Roadpol.
Κατά τη διάρκεια των ελέγχων προέκυψαν 227 καταγγελίες για μη χρήση ζώνης ασφαλείας και τέσσερις καταγγελίες για παιδικό κάθισμα.
Αναλύοντας τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, ποσοστό 46.2% των οδηγών και επιβατών οχημάτων που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίες συγκρούσεις την τριετία 2019 – 2021 και ποσοστό 64.28% των οδηγών και επιβατών οχημάτων που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίες συγκρούσεις το έτος 2022, δεν έφεραν ζώνη ασφαλείας. Οι τροχονομικοί έλεγχοι και οι δράσεις ενημέρωσης, αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση του κοινού, για τη χρήση της ζώνης ασφαλείας και των παιδικών καθισμάτων, καθώς και στην ενημέρωση του κοινού για τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τη μη χρήση τους.
Η Αστυνομία Κύπρου δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση του φαινομένου της παράληψης χρήσης ζώνης ασφαλείας και παιδικών καθισμάτων και μέσω των καθημερινών τροχονομικών ελέγχων, αλλά και με τη διαρκή ενημέρωση του κοινού, επικεντρώνει τις προσπάθειες για αντιμετώπιση του προβλήματος, με στόχο την αποτροπή των σοβαρών και θανατηφόρων τροχαίων συγκρούσεων, την εμπέδωση οδικής συνείδησης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας στο οδικό δίκτυο.