ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Πρωινή ενημέρωση για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο

Η πρωινή αναφορά για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο δεν καταγράφει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα, στις κύριες οδικές αρτηρίες.

Σε ορισμένες περιοχές, λόγω της διεξαγωγής εργασιών, πιθανόν να επηρεάζεται η ομαλή διακίνηση των οχημάτων.

Στο ορεινό οδικό δίκτυο, προτρέπονται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, αφού λόγω παγετού που πιθανό να υπάρχει, οι δρόμοι μπορεί να είναι ολισθηροί και επικίνδυνοι.