ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Πρωινή αναφορά για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο

Η πρωινή αναφορά για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο δεν καταγράφει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα.

Αναμένεται η αυξημένη τροχαία κίνηση στις κύριες οδικές αρτηρίες.

Γενικότερα στο ορεινό οδικό δίκτυο, προτρέπονται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, αφού λόγω παγετού που πιθανό να υπάρχει, οι δρόμοι μπορεί να είναι ολισθηροί και επικίνδυνοι.

Για εργασίες που διεξάγονται στο οδικό δίκτυο ΕΔΩ.