ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Πρωινή ενημέρωση για την κατάσταση του οδικού δικτύου

Σύμφωνα με τις πρωινές αναφορές, στις κύριες οδικές αρτηρίες δεν παρατηρείται οποιοδήποτε σοβαρό πρόβλημα. Σε ορισμένους δρόμους ωστόσο, λόγω εκτέλεσης εργασιών, πιθανό να επηρεάζεται η ομαλή διέλευση των οχημάτων.

Όλοι οι χρήστες του οδικού δικτύου προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν πιστά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.