ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αποτελέσματα ελέγχων για την ορθή οδήγηση των συσκευών προσωπικής κινητικότητας (e-scooters)

Μεταξύ των ημερομηνιών 14 Νοεμβρίου και 20 Νοεμβρίου, 2022, διενεργήθηκαν παγκύπριοι έλεγχοι για την ορθή οδήγηση των συσκευών προσωπικής κινητικότητας (e-scooters), βάσει της νομοθεσίας που τέθηκε πρόσφατα σε ισχύ και διέπει τη χρήση τέτοιων συσκευών.

Στόχος των ελέγχων ήταν η συμμόρφωση των χειριστών ηλεκτρικών scooters με τις πρόνοιες της νέας νομοθεσίας, αλλά και η ευαισθητοποίηση τους, σε θέματα οδικής ασφάλειας κατά τη χρήση των συσκευών αυτών.

Παράλληλα με τους τροχονομικούς ελέγχους, η Αστυνομία συνεχίζει τη διαφώτιση του κοινού για τις πρόνοιες της νέας νομοθεσίας σχετικά με τα ηλεκτρικά scooter και την ορθή χρήση τους στον δρόμο.

Μεταξύ των κυριότερων προνοιών της Νομοθεσίας που τέθηκαν σε ισχύ, περιλαμβάνονται η υποχρέωση των χειριστών να φέρουν πάντοτε προστατευτικό κράνος και κατά τη διάρκεια της νύχτας φωσφορούχα διακριτικά. Παράλληλα καθορίζεται ότι η διακίνηση τέτοιων συσκευών μπορεί να γίνεται μόνο σε δρόμο με ανώτατο όριο ταχύτητας 30ΧΑΩ, σε ποδηλατόδροµο, σε ποδηλατολωρίδα ή σε προέκταση ποδηλατοδρομου η οποία φέρει ειδικό σήμα. Σε αυτοκινητόδρομους, δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, σε πλατείες ή σε πεζόδρομους (με εξαίρεση αν καθορίζεται διαφορετικά από τον οικείο δήμο ή κοινότητα), η χρήση τους απαγορεύεται.

Σύμφωνα πάντα με τη Νομοθεσία, δικαίωμα χρήσης e-scooters έχουν μόνο άτομα ηλικίας άνω των 14 ετών.

Κατά τη διάρκεια των έλεγχων κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα, η Αστυνομία προχώρησε συνολικά σε 80 καταγγελίες ως ακολούθως:

  • 49 πρόσωπα καταγγέλθηκαν για οδήγηση σε μη επιτρεπόμενους χώρους διακίνησης
  • Δύο πρόσωπα καταγγέλθηκαν για οδήγηση σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας
  • Τέσσερα πρόσωπα καταγγέλθηκαν για οδήγηση εκτός της καθορισμένης λωρίδας διακίνησης
  • Δύο πρόσωπα καταγγέλθηκαν αφού τα e-scooter τους δεν έφεραν φώτα πορείας
  • 23 πρόσωπα καταγγέλθηκαν γιατί δεν έφεραν προστατευτικό κράνος