ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων για Συμβασιούχους Ειδικούς Αστυνομικούς

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για πλήρωση κενών θέσεων Συμβασιούχων Ειδικών Αστυνομικών.

Σύμφωνα με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η Αστυνομία Κύπρου παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για πλήρωση 300 κενών θέσεων Συμβασιούχων Ειδικών Αστυνομικών, μέχρι την Παρασκευή 02/12/2022 και ώρα 14.00.

Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο μέσω του ιστότοπου www.gov.cy στη θεματική ενότητα «Εργασία και Ασφάλιση-> Αιτήσεις»μέχρι την Παρασκευή 02/12/2022 και ώρα 14:00.

Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει εκ των προτέρων, να δημιουργήσουν προφίλ ως Πολίτης (Φυσικό Πρόσωπο) στο CY Login, το οποίο θα πρέπει να ταυτοποιηθεί. Η ταυτοποίηση προφίλ γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

          α) Μέσω των ηλεκτρονικών τραπεζών (eBanking)

          β) Για άτομα με κυπριακή ταυτότητα, μέσω βιντεοκλήσης με λειτουργούς των ΚΕΠ κατόπιν ραντεβού

          γ) Με προσωπική επιτόπου επίσκεψη σε Κέντρο Ταυτοποίησης κατόπιν ραντεβού

Περισσότερες πληροφορίες για τους τρόπους ταυτοποίησης δίνονται στο ακόλουθο σύνδεσμο(link)

https://cge.cyprus.gov.cy/cyloginregistration/knowledgebase/help/identification

Κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης, θα πρέπει να σαρώνονται και υποβάλλονται όλα τα σχετικά πιστοποιητικά. Αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται εκπρόθεσμα, θα απορρίπτονται αυτόματα από το σύστημα.

Λεπτομέρειες αναφορικά με τα απαιτούμενα προσόντα, τα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης, καθώς και άλλες πληροφορίες, περιέχονται στην πιο πάνω προκήρυξη. Για πληροφορίες, το κοινό μπορεί να αποτείνεται στο Γραφείο Προσλήψεων Αστυνομίας Κύπρου, στα τηλέφωνα 22808236, 22808247, 22808483