ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Πρωινή ενημέρωση για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο

Λόγω αστυνομικών εξετάσεων, στη Λάρνακα, στον αυτοκινητόδρομο από ενώνει τον κυκλικό κόμβο Καλού Χωριού με τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς, είναι κλειστή για την τροχαία κίνηση, η έξοδος του δρόμου για Λευκωσία. Η τροχαία κίνηση προς Λευκωσία, διοχετεύεται από τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς.
Στις υπόλοιπες περιοχές, δεν παρατηρείται οποιοδήποτε σοβαρό πρόβλημα, στο οδικό δίκτυο. Ωστόσο εργασίες που διεξάγονται σε διάφορες περιοχές, πιθανό να επηρεάζουν την ομαλή διέλευση των οχημάτων.