ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα οδικής ασφάλειας «ROADPOL SAFETY DAYS 2022»

Η Αστυνομία ανακοινώνει ότι την 1η Σεπτεμβρίου, 2022, έχει αρχίσει η υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος οδικής ασφάλειας «ROADPOL SAFETY DAYS 2022», το οποίο θα διεξάγεται καθ’ όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, 2022, με την ανάληψη και ολοκλήρωση δράσεων, κυρίως κατά την περίοδο από 16 μέχρι και 22 Σεπτεμβρίου, 2022, κατά τη διάρκεια της οποίας θα υλοποιείται και η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας.

Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος του Ευρωπαϊκού Αστυνομικού Δικτύου Τροχαίας Roadpol επιδιώκεται η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού στην Ευρώπη σε θέματα οδικής ασφάλειας.

Το πρόγραμμα αυτό διοργανώνεται κάθε χρόνο και περιλαμβάνει δράσεις διαφώτισης και αστυνόμευσης για την οδική ασφάλεια.

Η Αστυνομία Κύπρου έχει αναλάβει και φέτος, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το συντονισμό όλων των χωρών που συμμετέχουν στο Δίκτυο Roadpol, με σκοπό την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος.

Επίκεντρο του προγράμματος, όπως κάθε χρόνο, αποτελεί η προσπάθεια για μηδέν θανάτους σε οδικές συγκρούσεις σε συγκεκριμένη ημερομηνία που για φέτος έχει οριστεί η Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου, 2022.

Οι χρήστες του οδικού δικτύου καλούνται όπως «υπογράψουν» διαδικτυακά τη δέσμευση για την οδική ασφάλεια, με την οποία υπόσχεται ο κάθε χρήστης του οδικού δικτύου, ότι θα τηρεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η δέσμευση αναρτήθηκε και στην ελληνική γλώσσα, και η πρόσβαση μπορεί να γίνεται μέσω του ακόλουθου συνδέσμου στο διαδίκτυο για την εξασφάλισή της:

https://www.roadpolsafetydays.eu/take-a-pledge

Οι χρήστες του οδικού δικτύου προτρέπονται όπως δεσμευθούν ότι θα τηρούν τις υποχρεώσεις τους, ως οδηγοί, αναβάτες ή πεζοί.

Ουσιαστικά είναι η δέσμευση και η αυτοπειθαρχία του κάθε οδηγού που αναμένεται να επιφέρει θετικό αντίκτυπο στην Οδική Ασφάλεια, με τεράστια οφέλη, για να επέλθει η μείωση στον αριθμό των προσώπων που τραυματίζονται θανάσιμα ή σοβαρά σε οδικές συγκρούσεις.

Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος αποφασίστηκε όπως διοργανωθούν διάφορες δράσεις για την Οδική Ασφάλεια και ήδη κλήθηκε ο ιδιωτικός τομέας όπως συνδράμει προς αυτή την κατεύθυνση.