ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Πρωινή ενημέρωση για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο

Χωρίς προβλήματα που να επηρεάζουν σημαντικά την διέλευση της τροχαίας κίνησης, ξεκινά η σημερινή μέρα.

Λόγω εργασιών που διεξάγονται σε διάφορες περιοχές είναι δυνατό να επηρεαστεί η ομαλή διέλευση των οχημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι η χρήση του οδικού δικτύου γίνεται πάντοτε με την μέγιστη προσοχή, για αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων.