ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας σε εκπαιδευτική επίσκεψη στην Κύπρο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+

Ολοκληρώθηκε σήμερα με επιτυχία εβδομαδιαία εκπαιδευτική επίσκεψη ομάδας αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας στη Κύπρο, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ERASMUS+.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα των Ελληνικών Αρχών στην Πρεσβεία της Κύπρου στην Αθήνα και η οργάνωση και συντονισμός ανατέθηκε στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου.

Στόχος της επίσκεψης ήταν η επαφή και εξοικείωση με πρότυπα, καινοτομίες και βέλτιστες πρακτικές που αφορούν σε οργανωτικές, επιχειρησιακές και τακτικές δράσεις που εφαρμόζονται από την Αστυνομία Κύπρου στο πλαίσιο των καθηκόντων της.

Η αποστολή αποτελείτο από δώδεκα άνδρες και γυναίκες αξιωματικούς, που υπηρετούν σε διάφορα τμήματα και υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη και συνοδευόταν από τον Αστυνομικό ακόλουθο της Κύπρου στην Αθήνα.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε επισκέψεις στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου, στο Τμήμα Τεχνολογικής Ανάπτυξης, στη Μ.Μ.Α.Δ., στην Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών, στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης & Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, στο Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος (Γραφείο Πρόληψης), στο Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου, ως επίσης στις Αστυνομικές Διευθύνσεις Λεμεσού και Αμμοχώστου. Κατά τη διάρκεια των πιο πάνω επισκέψεων, παρακολούθησαν διαλέξεις και ενημερωθήκαν για το έργο και τη δράση του κάθε τμήματος ξεχωριστά.

Με την επιστροφή τους στην Ελλάδα, προγραμματίζεται η διεξαγωγή ημερίδας κατά τη διάρκεια της οποίας θα παρουσιαστούν στην Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας τα αποτελέσματα της επίσκεψης και εισηγήσεις για την περεταίρω βελτίωση της συνεργασίας των δύο Αστυνομικών Σωμάτων.