ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Πρωινή ενημέρωση για την κατάσταση του οδικού δικτύου

Στις κυριότερες αρτηρίες του οδικού δικτύου δεν παρατηρείται οποιοδήποτε ιδιαίτερο πρόβλημα.

Αναμένεται η αυξημένη πρωινή τροχαία κίνηση στις κύριες οδικές αρτηρίες των πόλεων και τους αυτοκινητόδρομους.

Οδικά έργα που διεξάγονται σε διάφορα σημεία ενδεχομένως να επηρεάζουν την κυκλοφορία.

Ενημέρωση για τις οδικές εργασίες ΕΔΩ.