ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Πρωινή ενημέρωση για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο

Σύμφωνα με τις αναφορές που λαμβάνουμε, στις κυριότερες οδικές αρτηρίες δεν παρατηρείται οποιοδήποτε ιδιαίτερο πρόβλημα, που να επηρεάζει την ομαλή διέλευση της τροχαίας κίνησης. Ωστόσο, εργασίες που διεξάγονται σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου ενδεχομένως να επηρεάζουν την κυκλοφορία.

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή σε όσους θα διακινούνται στο οδικό δίκτυο, που καλούνται να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τα σήματα τροχαίας, για αποφυγή οδικών συγκρούσεων.