ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Πρωινή ενημέρωση για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο

Η πρωινή αναφορά για την κατάσταση του οδικού δικτύου δεν καταγράφει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα.

Εργασίες (Μήνας Απρίλιος) που διεξάγονται στους δρόμους σε διάφορες περιοχές, ενδεχομένως να επηρεάζουν την κυκλοφορία.

Ενημέρωση για τους δρόμους και περιοχές όπου διεξάγονται οδικά έργα ΕΔΩ.