ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Κλειστός ο δρόμος Προδρόμου – Τροόδους, λόγω πυκνής τροχαίας κίνησης.

Λόγω πυκνής τροχαίας κίνησης, έχει κλείσει (ελεγχόμενη διέλευση) ο δρόμος Προδρόμου – Τροόδους.

Καλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των επί καθήκοντι αστυνομικών.