Αστυνομικοί Σταθμοί Λάρνακας

Αστυνομικός Σταθμός Λευκάρων
Διεύθυνση: Πετράκη Κυπριανού 11, Λεύκαρα Τηλ.: 24804480 Κοινότητες που αστυνοµεύει: Άγιοι Βαβατσινιάς, Βαβατσινιά, Βάβλα, Λάγεια, Πάνω Λεύκαρα, Κάτω Λεύκαρα, Μονή Αγίου Μηνά, Κάτω ∆ρυς, Μελίνη, Οδού, Ορά.