Αστυνομικοί Σταθμοί Λάρνακας

Αστυνομικός Σταθμός Λευκάρων

Διεύθυνση: Πετράκη Κυπριανού 11, Λεύκαρα

Τηλ.: 24804480

Κοινότητες που αστυνοµεύει: Άγιοι Βαβατσινιάς, Βαβατσινιά, Βάβλα, Λάγεια, Πάνω Λεύκαρα, Κάτω Λεύκαρα, Μονή Αγίου Μηνά, Κάτω ∆ρυς, Μελίνη, Οδού, Ορά.