ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Ελεγχόμενη η πρόσβαση προς το Τρόοδος

Πυκνή τροχαία κίνηση στις ορεινές περιοχές

Λόγω αυξημένης τροχαίας κίνησης που παρατηρείται στην περιοχή Τροόδους, η πρόσβαση των οχημάτων που μεταβαίνουν στην περιοχή γίνεται ελεγχόμενα από μέλη της Αστυνομίας, με σκοπό την ομαλή διεξαγωγή της τροχαίας κίνησης και τη διακίνηση των πολιτών με ασφάλεια, αλλά για τον  περιορισμό του συγχρωτισμού που παρατηρείται στην περιοχή.

Η τροχαία κίνηση ελέγχεται σε τρία διαφορετικά σημεία: στους δρόμους Προδρόμου – Τροόδους, Καρβουνά – Τροόδους και Πλατρών – Τροόδους.

Ως εκ τούτου, οι οδηγοί προτρέπονται να είναι υπομονετικοί και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των επί καθήκοντι μελών της Αστυνομίας.