ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Συγχρηματοδοτούμενο έργο «Κάλυψη λειτουργικών εξόδων και αγορά εξοπλισμού στο χώρο κράτησης απαγορευμένων μεταναστών Μενόγειας»

Η Αστυνομία Κύπρου εξασφάλισε χρηματοδότηση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία, ύψους €288.258, για σκοπούς βελτίωσης των συνθηκών κράτησης και διαβίωσης των διοικητικών κρατουμένων, στο Χώρο Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών Μενόγειας (ΧΩΚΑΜ).
Η υλοποίηση του έργου με κωδικό CY/ 2021/ AMIF/ SO3.NO1.1.3, ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2021 και θα ολοκληρωθεί την 31η Δεκεμβρίου 2022.
Η συγχρηματοδότηση κατανέμεται σε ποσοστό 90% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και 10% από την Κυπριακή Δημοκρατία. Τελικός Δικαιούχος του έργου είναι η Αστυνομία Κύπρου.
Στο πλαίσιο της εν λόγω Συμφωνίας Επιδότησης, θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις

  1. Εργοδότηση ενός ψυχίατρου, ενός γυμναστή και ενός κοινωνικού λειτουργού
  2. Αγορά και εγκατάσταση νέων σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων παρακολούθησης
    Στόχος του έργου είναι, η διασφάλιση της ψυχικής υγείας των κρατουμένων, η παροχή συμβουλευτικής στήριξης, η ενδυνάμωση, η πληροφόρηση και η καλλιέργεια δεξιοτήτων, ως επίσης η βελτίωση της σωματικής υγείας τους, μέσω της φυσικής αγωγής / σωματικής άσκησης.
    Περαιτέρω, με την αναβάθμιση των Συστημάτων Ασφάλειας στο χώρο, πέραν της αποτελεσματικής φύλαξής του, προστατεύεται η ζωή και η προσωπική ασφάλεια των κρατουμένων.

Η Αστυνομία Κύπρου αποδίδει ιδιαίτερη σημασία, στην ποιοτική και δημιουργική ενασχόληση όσων διαμένουν στο ΧΩΚΑΜ στη Μενόγεια και εντείνει τις προσπάθειές της, προς αυτή την κατεύθυνση.