ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Πρωινή ενημέρωση για την κατάσταση του οδικού δικτύου

Σύμφωνα με τις πρωινές αναφορές που λαμβάνουμε, στις κυριότερες οδικές αρτηρίες δεν παρουσιάζεται οποιοδήποτε ιδιαίτερο πρόβλημα. Σε ορισμένες περιοχές ωστόσο, η διεξαγωγή εργασιών πιθανόν να επηρεάσει την ομαλή διέλευση της κυκλοφορίας.

Καλούνται όσοι θα διακινούνται στο οδικό δίκτυο να συμμορφώνονται με τα σήματα τροχαίας και να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, για αποφυγή οδικών συγκρούσεων.