ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Πρωινή ενημέρωση για την κατάσταση του οδικού δικτύου

Η πρωινή αναφορά για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο δεν καταγράφει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα.

Αναμένεται η αυξημένη τροχαία κίνηση στις κύριες οδικές αρτηρίες.

Για οδικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη το κοινό μπορεί να ενημερώνεται μέσω της πλατφόρμας ΔΙΑΥΛΟΣ.