ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Πρωινή ενημέρωση για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο

Η πρωινή αναφορά για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο δεν καταγράφει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα.

Αναμένεται η αυξημένη τροχαία κίνηση στις κύριες οδικές αρτηρίες.

Το κοινό μπορεί να ενημερώνεται για οδικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη μέσω της πλατφόρμας ΔΙΑΥΛΟΣ.