ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Κλειστός δρόμος στην επαρχία Λεμεσού

Κλειστή παραμένει η έξοδος του παρακαμπτήριου δρόμου προς Παρεκκλησιά, στην επαρχία Λεμεσού, λόγω της συνέχισης των εργασιών, για αποκατάσταση πασσάλου της ΑΗΚ.

Η τροχαία κίνηση προς Παρεκκλησιά, διοχετεύεται μέσω Πύργου Λεμεσού, ενώ τα οχήματα που προέρχονται από Παρεκκλησιά διοχετεύονται προς Λεμεσό, μέσω Πύργου και Αγίου Τύχωνα.

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι προσεκτικοί.