ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ο Αρχηγός Αστυνομίας υποδέχθηκε σήμερα τα μέλη του Μόνιμου Σώματος του Frontex και της Europol

Συνάντηση γνωριμίας πραγματοποιήθηκε σήμερα, μεταξύ του Αρχηγού Αστυνομίας, κ. Στέλιου Παπαθεοδώρου και των μελών του Μονίμου Σώματος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX) και της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Europol) που υπηρετούν στην Κύπρο.

Στη συνάντηση, παρευρέθηκε και ο Αξιωματικός Σύνδεσμος του FRONTEX, αρμόδιος για την Κύπρο και στην Ελλάδα και η Διοίκηση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Υ.Α.&Μ).

Κατά τη συνάντηση, έγινε ανασκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με τη μετανάστευση στην Κύπρο και τα προβλήματα που προκύπτουν από τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Συζητήθηκε επίσης, μεταξύ άλλων, η περαιτέρω ενίσχυση της στήριξης που προσφέρουν οι δύο Οργανισμοί στην Κύπρο, στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται για αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προκλήσεων.

Ο Αρχηγός, αφού ευχαρίστησε προσωπικά τους εκπροσώπους των δύο Οργανισμών για την εξαιρετική συνεργασία που διατηρούν με την Αστυνομία Κύπρου, ανέφερε μεταξύ άλλων πως «λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, η αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης έχει γίνει ένας από τους βασικούς πυλώνες της πολιτικής της Αστυνομίας. Κατά τον τελευταίο χρόνο, η Αστυνομία προχώρησε σε προσαρμογές προκειμένου να ενισχύσει την ικανότητά της να διαχειρίζεται και να αντιμετωπίζει τις διάφορες προκλήσεις, ως αποτέλεσμα των αυξημένων μεταναστευτικών ροών».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Οργανισμός FRONTEX συνδράμει τις κυπριακές αρχές με τρείς αποστολές, οι οποίες επιχειρούν στο πλαίσιο των διαδικασιών της πρώτης υποδοχής και υποβολής αιτήσεων ασύλου και της φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε (έλεγχοι στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου) συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αντιμετώπιση του διασυνοριακού εγκλήματος, ιδίως της δόλιας χρήσης ταξιδιωτικών εγγράφων. Ο Οργανισμός έχει πρόσφατα αποσπάσει επίσης και ομάδα εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι συνδράμουν την ΥΑΜ στον τομέα των επιστροφών των υπηκόων τρίτων χωρών που δεν έχουν δικαίωμα παραμονής στην Κύπρο, στις χώρες καταγωγής τους.

Όσον αφορά στην Europol, η ομάδα παρέχει επιχειρησιακή υποστήριξη στις Κυπριακές αρχές με τη διενέργεια δευτεροβάθμιων ελέγχων, σε μια προσπάθεια καταπολέμησης σοβαρών μορφών εγκληματικότητας με διασυνοριακή διάσταση, περιλαμβανομένης της τρομοκρατίας (εντοπισμός υπόπτων για τρομοκρατική δράση μεταξύ των προσώπων που διέρχονται παράνομα τα σύνορα), εξασφαλίζοντας έτσι υψηλό επίπεδο εσωτερικής ασφάλειας εντός της Ε.Ε.