ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Πρωινή ενημέρωση για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο

Η πρωινή αναφορά για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο δεν καταγράφει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα.

Αναμένεται η αυξημένη πρωινή τροχαία κίνηση στις κύριες οδικές αρτηρίες.

Για ενημέρωση για οδικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή άλλες πληροφορίες σχετικά με το οδικό δίκτυο, το κοινό μπορεί να επισκεφθεί την πλατφόρμα ΔΙΑΥΛΟΣ.