ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ: Η Αστυνομία εξηγεί πως οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για τυχόν εκκρεμότητες ή οφειλές τους προς το Κράτος

Η Αστυνομία με σκοπό τη διευκόλυνση των πολιτών για ενημέρωσή τους, για τυχόν εκκρεμότητες ή οφειλές τους προς το Κράτος, έχει ήδη προχωρήσει, σε συνεργασία με την JCCsmart, ώστε οποιοσδήποτε πολίτης, ο οποίος επισκέπτεται τη σελίδα της JCC, να μπορεί εύκολα και γρήγορα να διαπιστώσει, κατά πόσον έχει οποιεσδήποτε εκκρεμείς οικονομικές οφειλές.

Η διαδικασία που μπορεί να ακολουθήσει ο πολίτης έχει ως ακολούθως:

Αφού εισέλθει στην αρχική σελίδα της JCCsmart, εκεί εμφανίζεται η κατηγορία ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (CYPRUS POLICE)  και ακολούθως, η υποκατηγορία «Ενημέρωση πολίτη για τυχόν εκκρεμούντα εντάλματα προστίμου».

Όταν ο πολίτης ιδιοκτήτης/υπεύθυνος εταιρείας το επιλέξει, εφόσον καταχωρήσει την ημερομηνία γέννησής του ή τον αριθμό εγγραφής εταιρείας, μπορεί να ενημερωθεί για τυχόν εκκρεμούντα εντάλματα. Σε περίπτωση που υπάρχουν οφειλές, ο οφειλέτης ενημερώνεται ότι θα πρέπει να μεταβεί στον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, όπου θα αποταθεί για λεπτομέρειες ή και διευκρινήσεις για να διευθετήσει την εξόφλησή τους.

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης και παροχής βοήθειας προς τους πολίτες, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία, ώστε να ενημερωθούν με ευκολία για τυχόν οφειλές τους και να γνωρίζουν που να αποταθούν για διευθέτηση και εξόφλησή τους, αλλά και στην επίσπευση της διαδικασίας εκτέλεσης των ενταλμάτων και τακτοποίησης των οφειλών των πολιτών προς το Κράτος.

Η πρωτοβουλία αυτή της Αστυνομίας έχει τεθεί σε εφαρμογή από τα τέλη του 2013, σε συνεργασία με την διαδικτυακή Πύλη για την ηλεκτρονική διενέργεια πληρωμών JCC.

Για την επίσπευση της τακτοποίησης των ανεκτέλεστων ενταλμάτων και για σκοπούς καλύτερου συντονισμού και επίλυσης των διαφόρων προβλημάτων, που τυχόν θα προκύψουν για τα ανείσπρακτα εντάλματα, ορίστηκε ως Υπεύθυνος, Ανώτερος Αξιωματικός από το Αρχηγείο Αστυνομίας, ο οποίος έχει αναλάβει την εποπτεία και τον έλεγχο για την  εκτέλεση των ενταλμάτων.

Επισημαίνεται επίσης ότι, στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιώντας τα υφιστάμενα συστήματα και τις διαδικασίες κατά τη χρονική περίοδο 25/10/2021 – 4/11/2021 έχουν εκτελεσθεί 2,107εντάλματα για το χρηματικό ποσό των 330.000 με τη συνεργασία των πολιτών.

Οι πολίτες προτρέπονται να συνεργαστούν με την Αστυνομία για σκοπούς ενημέρωσης, αλλά και διευθέτησης των οφειλών τους.