Απάτες μέσω διαδικτύου

Απατηλές ιστοσελίδες τραπεζών

Τα κακόβουλα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιλαμβάνουν ηλεκτρονικούς συνδέσμους (links), οι οποίοι θα σας ανακατευθύνουν σε μια ψεύτικη ιστοσελίδα, δήθεν της τράπεζας με την οποία συνεργάζεστε, όπου θα σας ζητηθεί να αποκαλύψετε τα οικονομικά και προσωπικά σας στοιχεία.

Ποιες είναι οι ενδείξεις;

Οι ψεύτικες ιστοσελίδες τραπεζών προσομοιάζουν αρκετά με τις νόμιμες ιστοσελίδες της τράπεζάς σας. Οι ψεύτικες ιστοσελίδες διαθέτουν συχνά ένα αναδυόμενο παράθυρο, με το οποίο θα σας ζητείται η εισαγωγή των εξατομικευμένων διαπιστευτηρίων ασφαλείας σας. Οι τράπεζες δεν κάνουν χρήση τέτοιων αναδυόμενων παραθύρων.

Αυτές οι ιστοσελίδες συχνά εμφανίζουν:

  • «Επείγον»! Δεν θα συναντήσετε ποτέ τέτοιου είδους μηνύματα σε νόμιμες ιστοσελίδες.
  • Ελαττωματικός σχεδιασμός: Να είστε προσεκτικοί σε ιστοσελίδες που παρουσιάζουν ελαττώματα στον σχεδιασμό τους ή ορθογραφικά λάθη και λάθη γραμματικής ή σύνταξης.
  • Αναδυόμενα παράθυρα: Χρησιμοποιούνται συνήθως για τη συλλογή ευαίσθητων προσωπικών σας πληροφοριών. Μην τα επιλέγετε και αποφεύγετε την υποβολή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αυτά.

Τι μπορείτε να κάνετε;

  • Μην κάνετε κλικ ποτέ σε ηλεκτρονικούς συνδέσμους (links) που  περιλαμβάνονται σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία δήθεν σας ανακατευθύνουν στην ιστοσελίδα της τράπεζάς σας.
  • Χρησιμοποιείτε φυλλομετρητή ιστοσελίδων (browser) που σας επιτρέπει την επιλογή αποκλεισμού αναδυόμενων παραθύρων.
  • Πάντοτε να πληκτρολογείτε εσείς τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο της τράπεζάς σας ή να χρησιμοποιείτε υφιστάμενο ηλεκτρονικό σύνδεσμο από τον κατάλογο των αγαπημένων σας σελιδοδεικτών.
  • Εάν κάτι σημαντικό πραγματικά χρειάζεται την προσοχή σας θα ενημερωθείτε για αυτό από την τράπεζά σας όταν θα συνδεθείτε ηλεκτρονικά στον τραπεζικό σας λογαριασμό (π.χ. μέσω e-banking).