Απάτες μέσω διαδικτύου

Απάτη του CEO ή Aπάτη με το εταιρικό email

Απάτη του CEO ή απάτη με το εταιρικό e-mail, ονομάζεται η απάτη όπου ο απατεώνας υποδυόμενος υψηλόβαθμο στέλεχος κάποιας επιχείρησης, εξαπατά υπάλληλο άλλης εταιρίας, που είναι εξουσιοδοτημένος να πραγματοποιεί πληρωμές, προκειμένου να πληρώσει ένα πλαστό τιμολόγιο ή να διενεργήσει μια μη εγκεκριμένη μεταφορά πίστωσης από τον  εταιρικό λογαριασμό της επιχείρησης.

Πώς λειτουργεί;

Ο απατεώνας καλεί ή στέλνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποδυόμενος υψηλόβαθμο στέλεχος της επιχείρησης (π.χ. Γενικός Διευθυντής ή Οικονομικός Διευθυντής).

Συνήθως μέσω της επικοινωνίας αυτής, ο απατεώνας χρησιμοποιεί τις πιο κάτω τεχνικές:

 • Δείχνει να γνωρίζει επαρκώς την εσωτερική διάρθρωση και οργάνωση της επιχείρησης.
 • Ζητά τη διενέργεια μιας επείγουσας πληρωμής.
 • Χρησιμοποιεί συνήθως όρους και εκφράσεις, όπως: “εχεμύθεια/  εμπιστευτικότητα”, “η επιχείρηση σε εμπιστεύεται”, “δεν είμαι αυτή τη στιγμή διαθέσιμος”.
 • Αναφέρεται σε μια «ευαίσθητη» για την επιχείρηση του κατάσταση (π.χ. φορολογικός έλεγχος, συγχώνευση, εξαγορά).
 • Συχνά το αίτημα αφορά τη διενέργεια διασυνοριακών πληρωμών σε τράπεζες εγκατεστημένες εκτός Ευρώπης.
 • Ο υπάλληλος μεταφέρει τα χρήματα σε λογαριασμό που τηρεί ο απατεώνας.
 • Οδηγίες για την διαδικασία μπορεί να δοθούν αργότερα, μέσω τρίτου προσώπου ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Ζητούν από το θύμα/ υπάλληλο της επιχείρησης να μην ακολουθήσει τις συνήθεις διαδικασίες λήψης έγκρισης για την πληρωμή.

Ποιες είναι οι ενδείξεις;

Αν και πάντοτε θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις συναλλαγές μας, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη, για να μας κινήσουν την υποψία ότι η συγκεκριμένη επικοινωνία είναι ύποπτη και πιθανόν να πρόκειται για απάτη.

 • Αιφνιδιαστική / Απροειδοποίητη τηλεφωνική κλήση ή e-mail
 • Απευθείας επικοινωνία με ανώτερο στέλεχος της επιχείρησης με το οποίο συνήθως δεν επικοινωνείς
 • Αίτημα για απόλυτη εχεμύθεια
 • Άσκηση πίεσης για το κατεπείγον του αιτήματος
 • Ασύνηθες αίτημα αντίθετο με τις εσωτερικές διαδικασίες έγκρισης
 • Απειλές ή ασυνήθιστη κολακεία / υποσχέσεις ανταμοιβής

Τι μπορείτε να κάνετε; 

Ως επιχείρηση:

 • Να γνωρίζετε τους κινδύνους και να διασφαλίζετε ότι και οι υπάλληλοί σας είναι πλήρως ενημερωμένοι.
 • Να ενθαρρύνετε το προσωπικό σας, να προσεγγίζει τα αιτήματα για τη διενέργεια πληρωμών με προσοχή.
 • Εφαρμόστε εσωτερικές διαδικασίες σχετικά με τη διενέργεια πληρωμών.
 • Εφαρμόστε διαδικασία για την επαλήθευση της νομιμότητας αιτημάτων διενέργειας πληρωμών, που λαμβάνονται μέσω e-mail.
 • Καθιερώστε διαδικασίες υποβολής αναφορών για τη διαχείριση περιστατικών απάτης.
 • Ελέγξτε τις πληροφορίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της επιχείρησής σας, περιορίστε τις πληροφορίες και επιδείξτε ιδιαίτερη προσοχή σε σχέση με τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης.
 • Να αναβαθμίζετε και να ενημερώνετε το λογισμικό τεχνικής ασφαλείας.
 • Να επικοινωνείτε πάντα με την Αστυνομία σε περιπτώσεις απόπειρας απάτης, ακόμα και αν δεν είστε θύμα αυτής.

Ως εργαζόμενος:

 • Να εφαρμόζετε αυστηρά τις υφιστάμενες διαδικασίες ασφαλείας σε σχέση με τη διενέργεια πληρωμών και καταβολής προμηθειών. Μην παραλείπετε κανένα βήμα και μην υποκύπτετε σε πιέσεις.
 • Να ελέγχετε πάντα με προσοχή τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν διαχειρίζεστε ευαίσθητες πληροφορίες ή όταν πραγματοποιείτε μεταφορές χρημάτων.
 • Σε περίπτωση αμφιβολίας για εντολή πληρωμής, συμβουλευθείτε έναν αρμόδιο συνάδελφό σας.
 • Μην ανοίγετε ποτέ ύποπτους ηλεκτρονικούς συνδέσμους (links) ή ύποπτα επισυναπτόμενα αρχεία, που λαμβάνετε μέσω μηνυμάτων  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί όταν ελέγχετε το προσωπικό σας e-mail στους υπολογιστές της επιχείρησης στην οποία εργάζεστε.
 • Περιορίστε τις πληροφορίες και επιδείξτε προσοχή σε σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Αποφεύγετε την κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με την ιεραρχία, την ασφάλεια και τις ακολουθούμενες διαδικασίες της επιχείρησης στην οποία εργάζεστε.
 • Αν λάβετε ένα ύποπτο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μια ύποπτη τηλεφωνική κλήση, να ενημερώνετε πάντοτε τη διεύθυνση μηχανογραφικής υποστήριξης της εταιρίας.