ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Πρωινή αναφορά για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο

Η πρωινή αναφορά για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο δεν καταγράφει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα.

Αναμένεται η αυξημένη τροχαία κίνηση στις κύριες οδικές αρτηρίες.

Για οδικά έργα το κοινό μπορεί να ενημερώνεται μέσω της πλατφόρμας ΔΙΑΥΛΟΣ.