Συμβουλές Τροχαίας

Οδική Ασφάλεια: Ιδιαιτερότητες οδήγησης βαρέων οχημάτων

Τα τυφλά σημεία, το φρενάρισμα, η επιτάχυνση και η μεταφορά φορτίου

  • Η οπτική επαφή των οδηγών φορτηγών οχημάτων ή λεωφορείων, με τις δύο πλευρές και το πίσω μέρος των οχημάτων τους είναι περιορισμένη, λόγω του μεγέθους τέτοιων οχημάτων. Θα πρέπει οι υπόλοιποι διερχόμενοι οδηγοί, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου κινούνται σε διπλανή λωρίδα ή που έχουν πρόθεση για προσπέρασμα, να έχουν υπόψη τα πιθανά τυφλά σημεία του οδηγού ενός τέτοιου βαρέως οχήματος

  • Λόγω του μεγάλου βάρους τους και του φορτίου που συχνά μεταφέρουν, τα φορτηγά οχήματα και λεωφορεία, παρουσιάζουν ιδιομορφίες και δυσκολίες στο φρενάρισμα, με αποτέλεσμα να χρειάζονται μεγαλύτερη απόσταση και περισσότερο χρόνο για να ελαττώσουν ταχύτητα ή και να ακινητοποιηθούν. Ειδικότερα σε απρόβλεπτες περιπτώσεις ξαφνικού φρεναρίσματος, ο κίνδυνος πρόκλησης τροχαίας σύγκρουσης είναι αυξημένος. Θα πρέπει οι υπόλοιποι διερχόμενοι οδηγοί να είναι προσεκτικοί, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου προσπερνούν τέτοια βαρέα οχήματα ή αλλάζουν λωρίδα και εισέρχονται μπροστά τους, στη λωρίδα όπου αυτά κινούνται. Προσοχή απαιτείται και από πεζούς που έχουν πρόθεση να διασταυρώσουν το δρόμο

  • Τα βαρέα οχήματα παρουσιάζουν επίσης ιδιομορφίες και δυσκολίες στην επιτάχυνση τους, ιδιαίτερα όταν βρίσκονται σε στάση αναμονής και οι οδηγοί τους ετοιμάζονται να εκκινήσουν. Αφού χρειάζονται περισσότερο χρόνο και περισσότερη απόσταση για να αναπτύξουν κανονική ταχύτητα, ο κίνδυνος πρόκλησης τροχαίας σύγκρουσης, είναι αυξημένος σε διασταυρώσεις ή συμβολές δρόμων, σε κυκλικούς κόμβους, σε στροφές και σε ανηφορικούς δρόμους. Οι υπόλοιποι οδηγοί οχημάτων θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν προσεγγίζουν βαρέα οχήματα σε τέτοια σημεία στο οδικό δίκτυο

  • Η μεταφορά φορτίου απαιτεί οδηγικές ικανότητες από μέρους των οδηγών φορτηγών οχημάτων, που διαφέρουν από τις απαιτήσεις για οδήγηση ενός συνηθισμένου οχήματος. Οποιοδήποτε βαρύ φορτίο, επηρεάζει την ισορροπία και την κινητικότητα του φορτηγού οχήματος και ως αποτέλεσμα τον τρόπο οδήγησής του. Ειδικότερα όταν το φορτίο δεν αποτελείται από στερεά υλικά, όπως στις περιπτώσεις μεταφοράς καυσίμων και νερού με βυτιοφόρα ή και πυροσβεστικά οχήματα, ο κίνδυνος ανατροπής του φορτηγού λόγω του κινούμενου υγρού φορτίου, απαιτεί εκτός από ειδικές κατασκευαστικές προδιαγραφές τέτοιων φορτηγών οχημάτων, και εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες για την ασφαλή οδήγησή τους. Οι υπόλοιποι οδηγοί οχημάτων και χρήστες του οδικού δικτύου θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και να προσαρμόζονται σε αυτές τις δυσκολίες και ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η οδήγηση φορτηγών οχημάτων, έτσι ώστε να μην δυσχεραίνεται η ομαλή διακίνησή τους στο δρόμο