ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Πρωινή ενημέρωση για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο

Η πρωινή αναφορά για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο δεν καταγράφει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα.

Αναμένεται η πρωινή αυξημένη τροχαία κίνηση στις κύριες οδικές αρτηρίες.

Για οδικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και μπορεί να επηρεάζουν την τροχαία κίνηση, το κοινό μπορέι να ενημερώνεται από την πλατφόρμα ΔΙΑΥΛΟΣ.