ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Πρωινή ενημέρωση για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο

Η πρωινή αναφορά για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο δεν καταγράφει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα.

Για οδικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη το κοινό μπορεί να ενημερωθεί από την πλατφόρα ΔΙΑΥΛΟΣ.