Συμβουλές Τροχαίας

Οι σημαντικότερες πρόνοιές της νομοθεσίας για τη χρήση ποδηλάτου στο δρόμο

Γενικές Διατάξεις

1.       Απαγορεύεται η χρήση ποδηλάτου σε οποιοδήποτε αυτοκινητόδρομο ή δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, εκτός κατόπιν άδειας από τον Αρχηγό Αστυνομίας.


Ελάχιστος Εξοπλισμός Ποδηλάτου

(i) Δύο ανεξάρτητα συστήματα φρένων, φανός λευκού ή κίτρινου φωτός προσαρμοσμένος στο μπροστινό μέρος του ποδηλάτου, που να είναι ορατός από απόσταση όχι μικρότερη των 150 μέτρων, φανός σταθερού ή αναλάμποντος κόκκινου χρώματος στο πίσω μέρος του ποδηλάτου, που να επίσης είναι ορατός από απόσταση όχι μικρότερη των 150 μέτρων, ανακλαστήρες, ειδικό καμπανάκι και ελαστικά σε καλή κατάσταση.Κυκλοφορία Ποδηλάτου

(i) Ο ποδηλάτης τηρεί την αριστερή πλευρά του δρόμου, με την επιφύλαξη ότι μπορεί να κινηθεί σε οποιοδήποτε σημείο, εάν αυτό επιβάλλεται τηρουμένων των κανόνων οδικής κυκλοφορίας και για σκοπούς ασφάλειας.

(ii) Ο ποδηλάτης πρέπει να ελέγχει την τροχαία κίνηση πίσω του, να συμμορφώνεται με τα σήματα τροχαίας και τους φωτεινούς σηματοδότες, να υπακούει σε σήματα και υποδείξεις αστυνομικού ο οποίος ρυθμίζει την τροχαία κίνηση ή προσώπου που ρυθμίζει την τροχαία κίνηση σε διάβαση πεζών έξω από σχολείο, να εκδηλώνει έγκαιρα και εμφανώς συγκεκριμένες προθέσεις του, να έχει αυξημένη προσοχή και φροντίδα όταν κινείται σε ποδηλατοδιάδροµο και να τηρεί όλους τους κανόνες που ισχύουν σε σχέση µε τη διακίνηση μηχανοκινήτων οχημάτων.

(iii)     Ο ποδηλάτης απαγορεύεται:

•        να σταθμεύει, τοποθετεί ή εγκαταλείπει το ποδήλατό του κατά τρόπο που εμποδίζει ή είναι δυνατό να εμποδίζει την ελεύθερη διακίνηση άλλων ποδηλατών που κινούνται ή επιχειρούν να κινηθούν σε ποδηλατολωρίδα, ποδηλατόδροµο ή ποδηλατοδιάδροµο.

•        να ρυµουλκείται από άλλο όχημα.

•        να ρυμουλκεί ή ωθεί οποιοδήποτε αντικείμενο το οποίο δεν προορίζεται εκ κατασκευής να ρυµουλκείται ή να ωθείται από ποδήλατο.

•        να μεταφέρει οποιοδήποτε επικίνδυνο για την οδική ασφάλεια αντικείμενο.

•        να κινείται έχοντας στα αριστερά του άλλο ποδηλάτη/ποδηλάτες σε παράλληλες πορείες.

•        να σύρει οποιοδήποτε ζώο

•        να μεταφέρει επιβάτη/επιβάτες, εκτός εάν πρόκειται για μεταφορά προσώπου σε ειδικό κάθισμα, προσαρμοσμένο σταθερά στο ποδήλατο και προορισμένο εκ κατασκευής για την εν λόγω μεταφορά.


(iv) Προβλέπεται η χρήση του ποδηλάτου κατά τη διάρκεια της νύκτας, με την προϋπόθεση να λειτουργούν φανοί.

(v)            Η οδήγηση/χρήση ποδηλάτου υπό την επήρεια αλκοόλης ή/και ναρκωτικών θεωρείται αδίκημα.

Υποχρεώσεις Οδηγών Μηχανοκινήτων Οχημάτων


(i) Προσαρμογή της ταχύτητας και της πορείας του οχήματος τους με τρόπο που να διευκολύνεται η διακίνηση του ποδηλάτη.

(ii)      Η αποφυγή ελιγμών με τρόπο που να παρεμποδίζεται η διακίνηση του ποδηλάτη ή να δημιουργείται κίνδυνος γι΄αυτόν. 

(iii)     Η αποφυγή αλλαγής λωρίδας ή στροφής που παρεμποδίζει ή αποκόπτει την ελεύθερη του πορεία.

(iv)     Η διατήρηση του οχήματος σε απόσταση ασφαλείας από τον ποδηλάτη.

(v)      Η παραχώρηση προτεραιότητας στον ποδηλάτη 

(vi)     Η οδήγηση με αυξημένη προσοχή και φροντίδα για σκοπούς προστασίας του ποδηλάτη.


(vii)    Η παροχή προτεραιότητας σε ποδηλάτη ο οποίος κινείται σε ποδηλατολωρίδα ή ποδηλατοδιάδροµο από οδηγό μηχανοκίνητου οχήματος, που προτίθεται να διασταυρώσει.

(viii)   Η ασφαλής κοινή χρήση του διαθέσιμου χώρου του οδοστρώματος, όπου υπάρχει ποδηλατοδιάδροµος, µε ποδηλάτη ο οποίος κινείται στον ίδιο ποδηλατοδιάδροµο.

(ix)     Η παροχή προτεραιότητας σε ποδηλάτη ή πεζό ο οποίος κινείται σε ποδηλατόδρομο ή πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο.

(x)      Η απαγόρευση χρήσης ηχητικού οργάνου ή ηχητικής συσκευής σε χώρο που καταλαμβάνει ποδηλατόδρομος, εκτός εάν επιβάλλεται για σκοπούς προστασίας πεζών ή/και ποδηλατών.Διατήρηση Συνθηκών Ασφαλούς Διακίνησης σε
Ποδηλατολωρίδα, Ποδηλατόδρομο και Ποδηλατοδιάδροµο

1.       Στα πλαίσια της ασφαλούς διακίνησης των ποδηλάτων, έχει απαγορευθεί η διακίνηση, η στάση και η στάθμευση ή η παρουσία μηχανοκίνητου οχήματος σε ποδηλατολωρίδα καθώς και η στάθμευση σε ποδηλατοδιάδρομο, η τοποθέτηση/εγκατάλειψη εμποδίου σε ποδηλατολωρίδα ή ποδηλατοδιάδροµο, η οποιουδήποτε είδους παρουσία μηχανοκίνητου οχήματος σε ποδηλατόδρομο, η  τοποθέτηση εμποδίων σε ποδηλατόδρομο και η χρήση ή η τοποθέτηση σε οποιοδήποτε σημείο ποδηλατολωρίδας ή ποδηλατοδιάδροµου ή ποδηλατόδροµου σχάρας απορροής οµβρίων υδάτων της οποίας τα διάκενα έχουν κατεύθυνση παράλληλη προς τον άξονα του δρόμου.