Συμβουλές Τροχαίας

Ασφαλής οδήγηση στους αυτοκινητόδρομους

Για αποφυγή κινδύνων και τροχαίων συγκρούσεων κατά τις διακινήσεις των πολιτών, παρατίθενται πιο κάτω χρήσιμες συμβουλές για ασφαλή οδήγηση στους αυτοκινητόδρομους:

Η θέση στο οδόστρωμα

Κατά κανόνα απαγορεύεται να κινείστε στη δεξιά λωρίδα του αυτοκινητόδρομου έστω και αν κινείστε με την ανώτατη επιτρεπόμενη ταχύτητα. Έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε τη δεξιά λωρίδα μόνο για να προσπεράσετε και να επανέρθετε στην κανονική σας λωρίδα. Η λωρίδα έκτακτης ανάγκης οριοθετείται με ειδική διαγράμμιση (συνεχή γραμμή) και μπορείτε να κινηθείτε σε αυτήν μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης με αναμμένα φώτα κινδύνου.

Τα όρια ταχύτητας

Η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα στους αυτοκινητόδρομους έχει οριστεί στα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα και η κατώτερη στα 65 χιλιόμετρα ανά ώρα και αφορά μόνο στα επιβατηγά αυτοκίνητα και στις μοτοσικλέτες άνω των 125 κυβικών. Για φορτηγά, ρυμουλκά ή αρθρωτά, το ανώτατο όριο ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους είναι στα 80 χιλιόμετρα ανά ώρα.

Η απόσταση ασφαλείας

Σε όλους τους δρόμους, καθώς και στους αυτοκινητόδρομους πρέπει να υπάρχει απόσταση ασφαλείας, που να είναι επαρκής για να αντιδράσετε έγκαιρα σε απρόβλεπτους κινδύνους, όπως ξαφνική επιβράδυνση των προπορευόμενων οχημάτων, ή κάποια τροχαία σύγκρουση. Στον αυτοκινητόδρομο, επειδή τα όρια ταχύτητας είναι μεγαλύτερα, η απόσταση ασφαλείας πρέπει να είναι σημαντικά μεγαλύτερη από το λοιπό οδικό δίκτυο. Η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας είναι η απόσταση μεταξύ των δύο ζωγραφισμένων στο οδόστρωμα τόξων.

Το προσπέρασμα

Κάθε φορά που οδηγείτε σε αυτοκινητόδρομο προσπερνάτε κατά κανόνα πολύ πιο εύκολα, γιατί οι δύο ξεχωριστές κατευθύνσεις κυκλοφορίας χωρίζονται με διάζωμα, ενώ κάθε ρεύμα διαθέτει περισσότερες από μια λωρίδες ανά κατεύθυνση. Επειδή όμως η ταχύτητα των οχημάτων είναι μεγαλύτερη σε σύγκριση με το λοιπό οδικό δίκτυο, τα αποτελέσματα ενός ατυχήματος κατά το προσπέρασμα είναι πιο σοβαρά και συνεπώς είναι απαραίτητο να λαμβάνετε κάποιες ιδιαίτερες προφυλάξεις.

Επιτρέπεται η χρήση της δεξιάς λωρίδας για κανονική οδήγηση ή για προσπέρασμα, όταν για οποιοδήποτε λόγο η αριστερή λωρίδα δεν είναι ελεύθερη και για τόσο χρόνο και απόσταση όσο χρειάζεται για επάνοδο στην αριστερή λωρίδα ή για διευκόλυνση/παραχώρηση προτεραιότητας σε μηχανοκίνητο όχημα που εισέρχεται στον αυτοκινητόδρομο. Το προσπέρασμα από την αριστερή λωρίδα του δρόμου απαγορεύεται.

Πυκνή τροχαία κίνηση

Σε περίπτωση πυκνής κυκλοφορίας, για περισσότερη ασφάλεια να αφήνετε πάντοτε μεταξύ του οχήματός σας και εκείνου που προηγείται, μια σημαντική απόσταση ασφαλείας, ακόμα και όταν η ταχύτητα κυκλοφορίας είναι σχετικά χαμηλή. Συχνά, οι οδηγοί υποτιμούν αυτή την απόσταση όταν οδηγούν σε συνθήκες πυκνής κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα όταν κάποιο όχημα επιβραδύνει ξαφνικά να καθίσταται σχεδόν αναπόφευκτη η διαδοχική σύγκρουση (καραμπόλα).

Εάν φθάνετε σε σημείο όπου η ταχύτητα των οχημάτων που προπορεύονται μειώνεται απότομα, τότε να ανάβετε τα φώτα κινδύνου για να προκαλέσετε την προσοχή/εγρήγορση των οδηγών που σας ακολουθούν.

Οδική βοήθεια

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, ή εάν παραστεί ανάγκη για βοήθεια, μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τη Γραμμή Επικοινωνίας του Πολίτη 1460 της Αστυνομίας, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.