Ελλείποντα Πρόσωπα επ. Λεμεσού

ΔΗΜΟΣ ΣΑΒΒΑ ΧΑΡΗ

Ο Δήμος Σάββα ΧΑΡΗ από το Σαιττά απουσιάζει από την κατοικία του από τις 31.7.90. Είναι ηλικίας 72 χρόνων. Θεάθηκε για τελευταία φορά η ώρα 1500 της 31.7.90 να κολυμπά στην περιοχή ” LADY`S MILE ” στη Λ/σό. Έκτοτε απωλέσθηκαν τα ίχνη του.Το ΤΑΕ Λ/σού εξετάζει.

Σημ.: Φωτογραφία ελλείποντος προσώπου μπορεί να δημοσιευθεί αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό για τον οποίο δίδεται στη δημοσιότητα. Η μετέπειτα δημοσίευση της, δυνατό να αντιβαίνει σε πρόνοιες της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και στους κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας περί σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων.