Ελλείποντα Πρόσωπα επ. Λάρνακας

ABDOUL HASSAN

Kαταγγέλθηκε στο ΤΑΕ Λάρνακας στις 09/07/2013 από λειτουργό του Γραφείου Ευημερίας οτι ο ABDOUL HASSAN, από το Μάλι (Ημερ. γενν. 29/12/1995) ελλείπει από εφηβικό ξενώνα στη Λάρνακα από τις 07/07/2013. Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό του να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας, με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή Επικοινωνίας του Πολίτη στο 1460.

Σημ.: Φωτογραφία ελλείποντος προσώπου μπορεί να δημοσιευθεί αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό για τον οποίο δίδεται στη δημοσιότητα. Η μετέπειτα δημοσίευση της, δυνατό να αντιβαίνει σε πρόνοιες της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και στους κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας περί σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων.