Ελλείποντα Πρόσωπα επ. Λάρνακας

AHMET ALY

Ο AHMET ALY κάτοχος αιγυπτιακού ταξιδιωτικού εγγράφου, 24 χρόνων, βρισκόταν στο πλοίο MV BRIGHT STAR το οποίο είναι ακινητοποιημένο κατόπιν διατάγματος του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας και ναυλοχεί στο λιμάνι Λάρνακας. Το ΤΑΕ Λάρνακας διερευνά την υπόθεση.

Σημ.: Φωτογραφία ελλείποντος προσώπου μπορεί να δημοσιευθεί αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό για τον οποίο δίδεται στη δημοσιότητα. Η μετέπειτα δημοσίευση της, δυνατό να αντιβαίνει σε πρόνοιες της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και στους κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας περί σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων.