Ελλείποντα Πρόσωπα επ. Αμμοχώστου

EL – SAYED GAAFAR ABDEL DAYEM

Ο EL – SAYED GAAFAR ABDEL DAYEM από την Αίγυπτο, ναύτης σε ψαροκάικο 20 χρόνων, δεν έχει σημεία ζωής από τις 25.10.92.Το ΤΑΕ Αμ/στου εξετάζει.

Σημ.: Φωτογραφία ελλείποντος προσώπου μπορεί να δημοσιευθεί αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό για τον οποίο δίδεται στη δημοσιότητα. Η μετέπειτα δημοσίευση της, δυνατό να αντιβαίνει σε πρόνοιες της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και στους κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας περί σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων.