Αστυνομικοί Σταθμοί Λεμεσού

Αστυνομικός Σταθμός Πολεμιδιών

Διεύθυνση: 2ος ∆ρόµος 8, Κάτω Πολεµίδια, 4156 Λεµεσός

Τηλέφωνο: 25805656

Κοινότητες / Περιοχές που αστυνοµεύει: ∆ήµος Κάτω Πολεµιδιών, Πάνω Πολεµίδια, Ύψωνας, Αγία Φύλα, Εκάλη, Νέα Εκάλη, Λαϊκή Λευκοθέα, Άγιος Σύλας, Υψούπολη, 1ος και 2ος Μονοβόλικος, Νέο Νοσοκοµείο.