Αστυνομικοί Σταθμοί Λεμεσού

Αστυνομικός Σταθμός Αγίου Ιωάννη

Διεύθυνση: Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ & Γιανούλλη Χαλεπά, Λεµεσός

Τηλέφωνο: 25805975

Κοινότητες και  Περιοχές που αστυνοµεύει: Ζακάκι, Κάτω Πολεµίδια (µέρος), Άγιος Ιωάννης, Άγιος Γεώργιος (Χαβούζας), Οµόνοια, Μονοβόλικος, Νέο Λιµάνι, Άγιος Σπυρίδωνας, Απόστολος Ανδρέας, Αποστόλου Πέτρου και Παύλου, Λεµεσός, Τσίρειο Στάδιο, Τσιφλικούδια.